T&F Academy

Atletiek­trainers met elkaar verbinden

Tijdens T&F Camps wordt op kwalitatief hoog niveau training gegeven. Deze kennis willen wij graag delen met alle trainers in Nederland. T&F Academy wil atletiektrainers in Nederland met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat kennis onderling gedeeld wordt. Hiermee wordt het algemene kennis niveau in Nederland verhoogd.

Concreet praktijk gericht

De bestaande Atletiekunie opleidingen niveau 1 t/m niveau 3 zijn sterk gericht op de pedagogische aspecten van training geven. Ter aanvulling is er behoefte aan concrete praktijk gerichte informatie en oefenstof. T&F Academy vult deze behoefte van atletiektrainers in.

Met name gericht op jeugd­training

Dat betekent dat wij verkorte opleidingen gaan aanbieden voor niveau 1 t/m 3 trainers, met name gericht op jeugdtraining. Opleidingen die heel concrete handvatten bieden voor trainers. Uitleg van techniek, veel oefenstof. Voor elk atletiek onderdeel wordt een korte cursus gemaakt waarbij het accent ligt op de praktijk. Hoe ziet de desbetreffende atletiekbeweging eruit en hoe moeten de oefeningen uitgevoerd worden. De opleidingen nemen maximaal 2-3 dagen per onderdeel in beslag. Wij streven ernaar dat trainers met een Atletiekunie diploma studiepunten krijgen voor het volgen van de T&F Academy opleidingen

Onder leiding van Wigert Thunnissen

De opleidingen worden gemaakt onder leiding van Wigert Thunnissen, oud bondscoach sprint en estafette. Nu ontwikkelt en coördineert hij nieuwe opleidingen in opdracht van de Atletiekunie, zoals de nieuwe opleiding
Topcoach 5.

Nieuwe website

Wij verwachten februari 2023 de nieuwe ‘T&F Academy’ website te lanceren met het cursusaanbod. Wij gaan dan alle atletiekverenigingen informeren over T&F Academy. Als U nu al vragen heeft kunt U altijd contact opnemen met kantoor@tfcamps.nl