Corona Informatie

T&F Camps 2023

Gelukkig is de actualiteit van dit onderwerp een beetje naar de achtergrond verdwenen. Neemt niet weg dat T&F Camps nieuwe ontwikkelingen over Corona of elke andere virus, griep, etc., denkbaar mogelijk. Op dit moment is er geen sprake van dat er weer een pandemie in 2023 plaats zal vinden.

Echter, ondanks de Corona pandemie zijn de kampen in 2020, 2021 en 2022 gewoon door gegaan. Dit was mogelijk omdat T&F Camps de kampen heeft georganiseerd volgens het protocol van de stichting ‘LOS’; de branchevereniging voor speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen, dat werd goedgekeurd door het RIVM, het Outbreak Management Team, Veiligheidsregio Utrecht en de sportkoepels NOC*NSF en de Atletiekunie. Dat protocol was voor ons een leidraad en voeren wij door tijdens onze kampen. Veel van de regels en adviezen passen wij al jaren toe. Blijkt dat onze standaard van kwaliteit, hygiëne en veiligheid al hoog lag. Wij hebben aan de hand van het protocol aanpassingen gemaakt in de opbouw van het kamp, de logistiek, het programma, etc. om te kunnen voldoen aan de eisen en regels. En het resultaat was daar. Er hebben zich in de afgelopen drie jaar geen Corona problemen voorgedaan.

T&F Camps is aangesloten bij de Stichting ‘LOS’ de branchevereniging voor kinderspeeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen.

Oude informatie!!!!

Hieronder staat nog oude informatie vermeld over hoe T&F Camps omging met de Corona pandemie. Dit ter informatie. Alle maatregelen ten aanzien van kwaliteit, hygiene, en veiligheid blijven van toepassing voor 2023.

T&F Camps 2022 – Geld terug garantie als kamp niet doorgaat i.v.m. Corona virus.

Wat er in 2022 gaat gebeuren met het Corona virus is nog onbekend. Wij van T&F Camps zijn positief ingesteld en verwachten dat de kampen, net als in 2020 en 2021, gewoon doorgaan in 2022. Maar zoals u begrijpt, kunnen wij dat niet garanderen. Wat wij dit jaar wel kunnen garanderen is dat wij de nieuwe inschrijvingen voor 2022 terugbetalen als de kampen niet kunnen doorgaan vanwege de Corona Pandemie en maatregelen die worden opgelegd door de overheid.

T&F Camps gaat er zorg voor dragen dat aan alle regels worden voldaan en dat de deelnemers en begeleiders een verantwoord kamp gaan beleven. Voor het volledige protocol verwijzen wij naar de button ‘download protocol’ hieronder. Maar voordat iedereen het hele protocol gaat doorpluizen hebben wij een samenvatting gemaakt van de belangrijke punten uit het protocol die wij doorvoeren i.v.m. de Corona regels.  Zie hieronder de samenvatting

Samenvatting belangrijke maatregelen uit het Corona Zomerkampen protocol;

 1. Vanaf binnenkomst van de deelnemers en begeleiders tot en met de afloop van het kamp leven wij in een bubbel. Dat betekent dat de hekken dicht gaan en wij een week lang met onze groep gescheiden leven van de buitenwereld. Leveranciers blijven buiten het hek, er worden online boodschappen gedaan. Wel komen er nog gasttrainers langs, maar die houden zich aan de 1,5m afstand regel.
 2. De deelnemers en begeleiders tekenen een verklaring van gezondheid (meenemen) en verklaring van eigen verantwoordelijkheid om op de juiste momenten 1,5m afstand te hanteren. Bij dit laatste gaan de begeleiders uiteraard helpen herinneren zonder politie agent te hoeven spelen.
 3. Iedereen wordt gevraagd eerst de handen te wassen voor het betreden van het kampterrein.
 4. De ouders nemen afscheid voor het hek van het kampterrein en mogen niet het kampterrein op. De begeleiders helpen met de koffers en indelen van de tenten.
 5. Er is geen limiet aan deelnemers en begeleiders meer, met de restrictie dat het kamp beheersbaar moet blijven waarbij de Corona regels toegepast kunnen worden. Dat betekent dat T&F Camps zich blijft richten op 80 – 90 deelnemers per kamp en ongeveer 25 begeleiders.
 6. De deelnemers hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden tijdens het gehele kamp. Tijdens sport, spel en beweeg activiteiten hoeven de deelnemers en begeleiders (18+) onderling ook geen afstand meer van elkaar te houden. Tijdens de inactieve momenten, zoals eten, zitten rond kampvuur, etc. moet er wel een afstand van 1,5m worden gehouden tussen de begeleiders en deelnemers. De begeleiders onderling moeten 1,5m afstand houden van elkaar. Behalve tijdens de sport, spel en beweeg activiteiten.
 7. Voor het slapen is er geen regel meer dat de deelnemers onderling 1,5m afstand houden, wel moeten ze in een goed geventileerde ruimte slapen. Concreet betekent dit dat wij bij T&F Camps maximaal 6 kinderen per tent laten slapen en ervoor zorgen dat de tent altijd een raam open heeft staan. Voor de begeleiders geldt wel dat ze op 1,5m van elkaar moeten slapen. Dat lossen wij op door iedereen apart in een eigen tentje te laten slapen
 8. Voor het eten geldt dat alle deelnemers in de  partytent eten en aan biertafels en banken zitten. Er hoeft geen afstand gehouden te worden. De begeleiders zitten of op 1,5m afstand aan dezelfde tafel, of lopen rond. Voor ontbijt en lunch wordt er brood en zoetwaren op elke tafel gezet. Elke tent heeft een eigen tafel en eigen potten pindakaas, chocopasta, etc. die worden niet gedeeld met andere tenten. Bij elke maaltijd wordt er per pot schone messen ingedaan, die alleen dienen voor het uithalen van zoetwaar. Voor hartig beleg en tijdens de ochtend yoghurt en Cruesli is er een buffet waar de begeleiders het eten uitserveren. Dit laatste geldt ook voor de avondmaaltijd, die wordt door de begeleiders uitgeserveerd.
 9. De kantine blijft dicht voor deelnemers. De kantine wordt alleen gebruikt door de begeleiders, zodat het voor hun mogelijk is makkelijker 1,5m afstand te houden. In plaats hiervan wordt er een extra ruimte met partytenten gecreëerd, waar de deelnemers kunnen chillen of schuilen voor de zon of regen.
 10. Er wordt extra schoongemaakt. De toiletten, minimaal 3x per dag en de douches ’s avonds na gebruik.
 11. Kinderen worden verplicht regelmatig hun handen te wassen, daarvoor is er een extra wastrog aanwezig.